Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 12 perc 22 másodperc

1267/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1267/2014. (IV. 22.) Korm. határozat a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

1266/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1266/2014. (IV. 22.) Korm. határozat a TIOP-1.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú („Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

1265/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1265/2014. (IV. 22.) Korm. határozat a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

1264/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1264/2014. (IV. 22.) Korm. határozat a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritása keretében megvalósuló projektek akciótervi nevesítéséről

1263/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1263/2014. (IV. 22.) Korm. határozat a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 azonosító számú („Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

1262/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1262/2014. (IV. 22.) Korm. határozat a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek régészeti költségeinek finanszírozásáról

1261/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1261/2014. (IV. 22.) Korm. határozat a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című) nagyprojekt 2015. december 31. után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról

1260/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1260/2014. (IV. 22.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 4. és 5. prioritásának módosításáról

1259/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1259/2014. (IV. 22.) Korm. határozat a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati konstrukcióra projektjavaslatot benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó intézmények pályázatairól

1258/2014. (IV. 22.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1258/2014. (IV. 22.) Korm. határozat az „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című projekt a Közlekedés Operatív Program „Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések” prioritásból történő finanszírozásáról

135/2014. (IV. 22.) Korm. rendelet

12 perc 22 másodperc
135/2014. (IV. 22.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

1257/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1257/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú [„47. számú főút Csongrád megyei szakasz (173+780-193+466 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése” című], valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú [„47. számú főút Algyő-Szeged közötti szakasz (210+600-217+644 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés kivitelezése” című] projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

1256/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1256/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0001 azonosító számú [„M43 gyorsforgalmi út Szeged-Makó közötti szakasz (3+000-34+600 km szelvények között)” című] kiemelt nagyprojekt zárása és a zárást követő költségei fedezetének jóváhagyásáról

1255/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1255/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a KEOP-2.2.2/C azonosító számú, „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című konstrukcióból támogatásra javasolt projektjavaslatról

1254/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

12 perc 22 másodperc
1254/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

157/2014. (IV. 18.) KE határozat

12 perc 22 másodperc
157/2014. (IV. 18.) KE határozat az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról

46/2014. (IV. 18.) VM rendelet

12 perc 22 másodperc
46/2014. (IV. 18.) VM rendelet a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról

45/2014. (IV. 18.) VM rendelet

12 perc 22 másodperc
45/2014. (IV. 18.) VM rendelet az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

12 perc 22 másodperc
134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

133/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

12 perc 22 másodperc
133/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról