Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 6 óra 51 perc

47/2015. (III. 30.) NVB határozat

6 óra 51 perc
47/2015. (III. 30.) NVB határozat aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről

46/2015. (III. 30.) NVB határozat

6 óra 51 perc
46/2015. (III. 30.) NVB határozat aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről

28/2015. (III. 30.) ME határozat

6 óra 51 perc
28/2015. (III. 30.) ME határozat az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának felmentéséről

1189/2015. (III. 30.) Korm. határozat

6 óra 51 perc
1189/2015. (III. 30.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program keretében európai uniós forrásból megvalósítandó egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról

1188/2015. (III. 30.) Korm. határozat

6 óra 51 perc
1188/2015. (III. 30.) Korm. határozat a TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0003 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásának megindításához való hozzájárulásról

1187/2015. (III. 30.) Korm. határozat

6 óra 51 perc
1187/2015. (III. 30.) Korm. határozat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás egyes egészségügyi projektjei közbeszerzési eljárásainak megindításához való hozzájárulásról

1186/2015. (III. 30.) Korm. határozat

6 óra 51 perc
1186/2015. (III. 30.) Korm. határozat a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat módosításáról

8/2015. (III. 30.) NGM rendelet

6 óra 51 perc
8/2015. (III. 30.) NGM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról

6/2015. (III. 30.) IM rendelet

6 óra 51 perc
6/2015. (III. 30.) IM rendelet az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

13/2015. (III. 30.) FM rendelet

6 óra 51 perc
13/2015. (III. 30.) FM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet, valamint a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosításáról

12/2015. (III. 30.) FM rendelet

6 óra 51 perc
12/2015. (III. 30.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

17/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

6 óra 51 perc
17/2015. (III. 30.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

6 óra 51 perc
16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

10/2015. (III. 30.) BM rendelet

6 óra 51 perc
10/2015. (III. 30.) BM rendelet az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól

17/2015. (III. 30.) MvM rendelet

6 óra 51 perc
17/2015. (III. 30.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet

6 óra 51 perc
2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

10/2015. (III. 30.) MNB rendelet

6 óra 51 perc
10/2015. (III. 30.) MNB rendelet a „Zsigmondy Richárd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

9/2015. (III. 30.) MNB rendelet

6 óra 51 perc
9/2015. (III. 30.) MNB rendelet a „Zsigmondy Richárd” ezüst emlékérme kibocsátásáról

69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

6 óra 51 perc
69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007-2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

6 óra 51 perc
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról