Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 9 óra 56 perc

72/2015. (I. 28.) KE határozat

9 óra 56 perc
72/2015. (I. 28.) KE határozat kitüntetés adományozásáról

71/2015. (I. 28.) KE határozat

9 óra 56 perc
71/2015. (I. 28.) KE határozat kitüntetés adományozásáról

70/2015. (I. 28.) KE határozat

9 óra 56 perc
70/2015. (I. 28.) KE határozat kitüntetés adományozásáról

69/2015. (I. 28.) KE határozat

9 óra 56 perc
69/2015. (I. 28.) KE határozat államtitkári felmentésről

6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet

9 óra 56 perc
6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1/2015. (I. 28.) BM rendelet

9 óra 56 perc
1/2015. (I. 28.) BM rendelet a nemzetközileg védett személy fogadásával összefüggő feladatok végrehajtásának rendőri biztosítására használt speciális gépjárművek fenntartásáról

3/2015. (I. 28.) MvM rendelet

9 óra 56 perc
3/2015. (I. 28.) MvM rendelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről

3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet

9 óra 56 perc
3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Érvénytelenítés

9 óra 56 perc
Érvénytelenítés a Hivatalos Értesítő 2015/4. számában

Kanász-Nagy Máté képviselőjelölt beszámolója

9 óra 56 perc
Kanász-Nagy Máté képviselőjelölt beszámolója a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Személyi rész

9 óra 56 perc
Személyi rész a Hivatalos Értesítő 2015/4. számában

3/2015. (I. 23.) KKM közlemény

9 óra 56 perc
3/2015. (I. 23.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi LVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

5/2015. (I. 23.) EMMI utasítás

9 óra 56 perc
5/2015. (I. 23.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

1/2015. (I. 23.) BM utasítás

9 óra 56 perc
1/2015. (I. 23.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2015. évben teljesítendő egyes kifizetésekről

7/2015. (I. 22.) ME határozat

9 óra 56 perc
7/2015. (I. 22.) ME határozat főiskolai tanárok kinevezéséről

6/2015. (I. 22.) ME határozat

9 óra 56 perc
6/2015. (I. 22.) ME határozat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezéséről

5/2015. (I. 22.) ME határozat

9 óra 56 perc
5/2015. (I. 22.) ME határozat a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

4/2015. (I. 22.) ME határozat

9 óra 56 perc
4/2015. (I. 22.) ME határozat a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Végrehajtási Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

1019/2015. (I. 22.) Korm. határozat

9 óra 56 perc
1019/2015. (I. 22.) Korm. határozat a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről

1018/2015. (I. 22.) Korm. határozat

9 óra 56 perc
1018/2015. (I. 22.) Korm. határozat az Apollo Tyres (Hungary) Kft. átlátható szervezetté történő minősítéséről