Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 1 óra 38 perc

1402/2016. (VII. 22.) Korm. határozat

1 óra 38 perc
1402/2016. (VII. 22.) Korm. határozat a Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról

1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat

1 óra 38 perc
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

28/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

1 óra 38 perc
28/2016. (VII. 22.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet

1 óra 38 perc
4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

27/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

1 óra 38 perc
27/2016. (VII. 22.) NFM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

26/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

1 óra 38 perc
26/2016. (VII. 22.) NFM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

1 óra 38 perc
25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

13/2016. (VII. 22.) HM rendelet

1 óra 38 perc
13/2016. (VII. 22.) HM rendelet a szolgálati fegyver Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál történő rendszeresítésének, viselésének rendjéről és használatának részletes szabályairól

17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelet

1 óra 38 perc
17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

223/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

1 óra 38 perc
223/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

222/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

1 óra 38 perc
222/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

221/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

1 óra 38 perc
221/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

1 óra 38 perc
220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

219/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

1 óra 38 perc
219/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

1 óra 38 perc
218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

1 óra 38 perc
217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

1 óra 38 perc
216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól

21/2016. (VII. 21.) MvM utasítás

1 óra 38 perc
21/2016. (VII. 21.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Új Magyarország Párt

1 óra 38 perc
Új Magyarország Párt 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

1 óra 38 perc
Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909