Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 2 óra 43 perc

53/2015. (VII. 3.) ME határozat

2 óra 43 perc
53/2015. (VII. 3.) ME határozat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.456/2015/3. határozata

2 óra 43 perc
Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.456/2015/3. határozata a Nemzeti Választási Bizottság 79/2015. határozatának megváltoztatásáról

Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.416/2015/2. határozata

2 óra 43 perc
Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.416/2015/2. határozata a Nemzeti Választási Bizottság 61/2015. (IV. 10.) NVB határozatának megváltoztatásáról

Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.467/2015/2. határozata

2 óra 43 perc
Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.467/2015/2. határozata a Nemzeti Választási Bizottság 83/2015. határozatának megváltoztatásáról

Kúria közleménye

2 óra 43 perc
Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet

2 óra 43 perc
41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól

19/2015. (VII. 3.) NGM rendelet

2 óra 43 perc
19/2015. (VII. 3.) NGM rendelet a Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámáról

39/2015. (VII. 3.) FM rendelet

2 óra 43 perc
39/2015. (VII. 3.) FM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

2015. évi CIV. törvény

2 óra 43 perc
2015. évi CIV. törvény a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

2015. évi CIII. törvény

2 óra 43 perc
2015. évi CIII. törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi CII. törvény

2 óra 43 perc
2015. évi CII. törvény a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

2015. évi CI. törvény

2 óra 43 perc
2015. évi CI. törvény a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2015. évi C. törvény

2 óra 43 perc
2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

52/2015. (VII. 2.) ME határozat

2 óra 43 perc
52/2015. (VII. 2.) ME határozat az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

1448/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

2 óra 43 perc
1448/2015. (VII. 2.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2015. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról

1447/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

2 óra 43 perc
1447/2015. (VII. 2.) Korm. határozat a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosító számú („Beregi Ivóvízminőség-javító Projekt” című) és a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0118 azonosító számú („Türjei Kolping idősek otthona energetikai felújítása” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

1446/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

2 óra 43 perc
1446/2015. (VII. 2.) Korm. határozat a KEOP-2.1.1/B/15-2015-0001 azonosító számú („Gép és eszközbeszerzés a vízügyi igazgatóságok árvízvédelmi és fenntartási feladatainak ellátásához” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

1445/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

2 óra 43 perc
1445/2015. (VII. 2.) Korm. határozat az ÁROP-1.A.3 azonosító számú („Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződések megkötéshez történő hozzájárulásról

1444/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

2 óra 43 perc
1444/2015. (VII. 2.) Korm. határozat egyes megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-termeléssel, épületenergetikai fejlesztésekkel és a 2014-2020 közötti programozási időszakban megvalósítandó projektek előkészítésével összefüggő projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

1443/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

2 óra 43 perc
1443/2015. (VII. 2.) Korm. határozat egyes, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról