Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 6 nap 12 óra

1399/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1399/2014. (VII. 18.) Korm. határozat az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú („Nyugattól-keletig a nógrádi erdőkben, az Ipoly Erdő Zrt. komplex ökoturisztikai fejlesztése” című) projekttel összefüggésben az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

1398/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1398/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 azonosító számú („Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt. és a Gemenc Volán Zrt. együttműködésével” című) projekttel összefüggésben a KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

1397/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1397/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „INTERREG EUROPE” interregionális együttműködési program elfogadásáról

1396/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1396/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

1395/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1395/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1394/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1394/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről szóló 1121/2014. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

1393/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1393/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a Lakitelek Népfőiskola épületei rekonstrukciója és fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a nagycenki Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, a Széchenyi-mauzóleum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota működtetésének és vagyonkezelői jogának az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont részére történő átadásáról

1391/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1391/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes működtetéséhez kapcsolódó intézkedésekről

1390/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1390/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a Sorsok háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ funkcióbővítésének, működtetésének és fenntartásának egyes kérdéseiről

174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

sze, 07/23/2014 - 02:13
174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

173/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

sze, 07/23/2014 - 02:13
173/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

sze, 07/23/2014 - 02:13
172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

sze, 07/23/2014 - 02:13
171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

170/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

sze, 07/23/2014 - 02:13
170/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

sze, 07/23/2014 - 02:13
169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

sze, 07/23/2014 - 02:13
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

2014. évi XXXVIII. törvény

sze, 07/23/2014 - 02:13
2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

2014. évi XXXVII. törvény

sze, 07/23/2014 - 02:13
2014. évi XXXVII. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

1389/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

sze, 07/23/2014 - 02:13
1389/2014. (VII. 17.) Korm. határozat a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete második generációs poláris műholdas programja elindításának támogatásáról és a program fedezetének biztosításáról