Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

Új jogszabályok

Tartalom átvétel CompLex.hu
Új jogszabályok a CompLex Jogtár on-line adatbázisából
Frissítve: 5 óra 50 perc

1257/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1257/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú [„47. számú főút Csongrád megyei szakasz (173+780-193+466 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése” című], valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú [„47. számú főút Algyő-Szeged közötti szakasz (210+600-217+644 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés kivitelezése” című] projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

1256/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1256/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0001 azonosító számú [„M43 gyorsforgalmi út Szeged-Makó közötti szakasz (3+000-34+600 km szelvények között)” című] kiemelt nagyprojekt zárása és a zárást követő költségei fedezetének jóváhagyásáról

1255/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1255/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a KEOP-2.2.2/C azonosító számú, „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című konstrukcióból támogatásra javasolt projektjavaslatról

1254/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1254/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

157/2014. (IV. 18.) KE határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
157/2014. (IV. 18.) KE határozat az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról

46/2014. (IV. 18.) VM rendelet

p, 04/18/2014 - 20:30
46/2014. (IV. 18.) VM rendelet a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról

45/2014. (IV. 18.) VM rendelet

p, 04/18/2014 - 20:30
45/2014. (IV. 18.) VM rendelet az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

p, 04/18/2014 - 20:30
134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

133/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

p, 04/18/2014 - 20:30
133/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

p, 04/18/2014 - 20:30
132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

131/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

p, 04/18/2014 - 20:30
131/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet a kormányablakokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

p, 04/18/2014 - 20:30
130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014-2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás kihirdetéséről

1253/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1253/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kiadatásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1252/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1252/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a Magyarország és a Kazah Köztársaság között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1251/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1251/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú [„Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása)” című] projekt támogatásának növeléséről

1250/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1250/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a biztonságos közlekedés Fonyód térségében történő helyreállításához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1249/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1249/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásának előrehaladásáról és kapcsolódó intézkedésekről

1248/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1248/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2014. évi működési költségeinek támogatása érdekében

1247/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1247/2014. (IV. 18.) Korm. határozat a határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1246/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

p, 04/18/2014 - 20:30
1246/2014. (IV. 18.) Korm. határozat az abujai magyar nagykövetség újranyitásához szükséges létszám módosításáról