Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara

egyházjog

Hörk József : Magyar protestáns egyházjog

Hörk József : Magyar protestáns egyházjog

"A minden ág. hitv. ev. egyházzal közös belső egyházjogi forrásokon, t. i. a szentiráson és a symbolikus könyveken kivül, vannak ezen egyháznak külön, saját belső egyházjogi forrásai is.

Az erdélyi római kath. Státus fontosabb jogtörténelmi okmányai

Az erdélyi római kath. Státus fontosabb jogtörténelmi okmányai

"A Státus az erdélyi római katholikus autonomia szervezeti alakját képezi. Ezen autonomia, önkormányzat az egyház életében nem hierarchicus eltérést jelent, az ilyesmitől teljesen távol áll.

Most itt állunk:

A Kamara

Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamara

postacím:
6000 Kecskemét,
Bercsényi utca 15.

telefon/fax:
+36 76 484 909